Eenvoud wint altijd

5 oktober 2020 | Leestijd 5 minuten

Een goed product ontwerpen vraagt om het oplossen van problemen. Het vraagt om eenvoud en dat start met schrijven.

Een goed ontworpen app of website maakt iets wat moeilijk is makkelijk. Hetzelfde geldt voor teksten. Massimo Vignelli1 verwoordde dit als: “A sophisticated mind would know how to design things that are complex but not complicated. An ignorant mind will design things which are complicated but without any complexity.”

In dit artikel ga ik in op het ontwerpen van producten die niet ingewikkeld zijn. Het gaat ook over het herontwerpen van producten, omdat het toevoegen van functies complex is. Het kan een goed product veranderen in een puinhoop.

Neem Microsoft Word als voorbeeld. In de kern is het een hulpmiddel voor het schrijven van tekst. Iets wat op het eerste oog een eenvoudig lijkt. Maar Word werd ingewikkeld doordat het aantal functies toenam. Veel van die functies zijn onbekend bij mensen, ze begrijpen ze niet of weten ze niet te vinden.

Word laat zien dat het ontwerpen van een tekstverwerkingsprogramma lastig is. Helemaal als je functies blijft toevoegen. Microsoft beseft dat zelf ook. Regelmatig demonstreren de ontwerpers concepten waarin het anders werkt dan in de bestaande versie. Veel gebruikers lijken alleen allergisch voor verandering. Dat is de reden waarom het eenvoudiger is om vanaf nul een complex product te ontwerpen. Er is geen bagage uit het verleden.

Houd het simpel

Als het moeilijk is om functies op een ongecompliceerde manier toe te voegen, waarom blijven bedrijven het dan doen? Waarom maken ze voor die functies geen nieuw product?

Twee redenen zijn concurrentie en de vraag van klanten. Dezelfde klanten die stoppen met een product omdat ze denken dat het te uitgebreid is. Luisteren naar klanten is dus een valkuil

Het toevoegen van nieuwe functies moet daarom starten met vragen als: “Waarom?” Wat levert het de klant op? Trekt het meer klanten aan? Is hetzelfde doel haalbaar door het aanpassen een bestaande functie?

Bedenk dat mensen niet weten wat ze willen. Ze weten als het goed is wat ze minimaal nodig hebben, maar dat is geen garantie voor de juiste keuze.

Neem dit voorbeeld. Mensen zeggen vaak dat meer klikken gelijk staat aan een mindere gebruikerservaring. Ik betwijfel of dat waar is en pleit voor het tegenovergestelde. Meer klikken is prima, als het maar een vanzelf gaat.

Goed ontworpen producten laten gebruikers minder nadenken. Zelfs als het meer klikken of tikken vereist.

Meer toevoegen is iets anders dan meer toevoegen

In een wereld die je zelf kunt ontwerpen, kun je besluiten dat nieuwe functies onnodig zijn. De echte wereld is alleen anders. Soms word je gedwongen tot het toevoegen van nieuwe functies aan een product.

Waarom dat is? Misschien is er een groeiend klantenbestand of nieuwe wetgeving. Er zijn veel redenen te bedenken waarom dat wat gisteren goed was vandaag niet goed genoeg meer is. En daar moet je op inspelen.

Technisch is het toevoegen van functies vaak geen probleem. De uitdaging begint wanneer je wilt dat het product minstens even goed blijft in gebruik. Je wilt dat het net zo makkelijk te gebruiken blijft als de eerdere versie. Ook al had je eerst 5 functies en straks 20. Hier start de uitdaging van het ontwerpen en het behoud van eenvoud.

Het ontwerp start met een paar vragen. De eerste is Waarom en daarna volgen:

  • Wat is de relatie en rol van de nieuwe functie binnen product?
  • Is het een primaire of secundaire functie?
  • Is er een combinatie mogelijk met een andere functie of omgekeerd?

Neem de bedrijfswebsite als voorbeeld. Je wilt een plek om je team voor te stellen. De meest makkelijkste oplossing is het toevoegen van een apart menu-item en een pagina voor het team. Maar waarom gebruik je niet de “Over ons” pagina?

De Over ons pagina is een van de meest bezochte pagina’s op een website. Er is dus een grote kans dat mensen het team zien als ze deze pagina bezoeken. Past het niet op die pagina dan plaats je een button op de over-pagina die je naar de teampagina brengt. Op die manier leidt je mensen door de website zonder dat ze hoeven te kiezen waar ze beginnen. Het bijeffect is dat jij stuurt wat de bezoeker als eerste ziet. Jij bepaalt de gebruikerservaring.

Start met schrijven

Je wilt niet dat mensen nadenken over hoe iets werkt. Het moet eenvoudig zijn of, zoals Massimo zei, niet ingewikkeld. Mensen willen een website of app gebruiken zonder na te denken. Laat staan ​​een handleiding lezen.

Dat mensen niet willen lezen betekent niet dat je geen handleiding moet maken. Je moet er zelfs bijna mee starten.

Het beschrijven van hoe iets werkt dwingt je om opnieuw na te denken over de functie. Je toets hiermee de eenvoud, want mensen begrijpen de uitleg of ze begrijpen het niet. En je hebt gefaald als iemand het drie keer moet lezen.

Ik heb regelmatig situaties waarin ik overtuigd ben van een ontwerp, tot ik beschrijf hoe het werkt. Met schrijven toets ik hoe ingewikkeld een ontwerp is. Het zorgt dat ik nog een nadenk over eerdere beslissingen en denkrichtingen.

Eenvoud start met schrijven en denken, zodat mensen niet hoeven te denken.

1Massimo Vignelli was een van de beste ontwerpers uit de recente geschiedenis. Als je geïnteresseerd bent in design, dan is zijn werk een aanrader.